§ 2 Sosiaaliohjaajan virka, Geriatrinen keskus

Lataa 

KEUDno-2021-8187

Päätöspäivämäärä

20.4.2021

Päätöksen tekijä

ikääntyneiden sos.työn ja asiakasohjauksen sekä omais- ja perhehoidon koordinoiva esimies

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Päätän, että:

•    sosiaaliohjaajan virkaan valitaan Alli Niemi
•    viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Katri Göös, koordinoiva esimies, ikäihmisten palvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut