§ 1 Sitoutuminen Sarastian yhteishankintaan Teknisen työn koneet, laitteet ja välineet opetuskäyttöön sekä huoltopalvelut 2022 382978

Lataa 

KEUDno-2022-11315

Päätöspäivämäärä

3.10.2022

Päätöksen tekijä

hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

 

Kuvaus

Sarastia kilpailuttaa yhteishankintana koulujen käsityön opetuksessa tarvittavien teknisen työn koneet, laitteet ja työvälineet sekä koneiden ja laitteiden huolto- sekä korjauspalvelut. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on tarvetta kyseisille palveluile ja tuotteille mm. Askareessa ja Woimalassa. Pääosin tarve on huolloille ja korjauksille käytössä olevaan kalustoon mutta kaluston vanhetessa tai rikkoutuessa/kuluessa korjauskelvottomaksi voidaan myös tilata uusia koneita ja laitteita. Hankinnan arvo on noin 10 000€ sopimuskauden aikana (48kk).

Hankinta on jaettu kahteen (2) osakokonaisuuteen:

1. Koneet, laitteet ja työvälineet
2. Takuuajan jälkeiset huollot ja korjaukset

Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä, jonka perusteella osakokonaisuuteen 1. valitaan enintään kolme (3) eniten pisteitä saanutta sopimustoimittajaa ja osakokonaisuuteen 2. enintään viisi (5) vertailussa eniten pisteitä saanutta sopimustoimittajaa. Sama tarjoaja voidaan valita useampaan osakokonaisuuteen. 

Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 80 pistettä ja laadun painoarvon ollessa 20 pistettä osakokonaisuudessa 1. Osakokonaisuudessa 2. kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 100 pistettä. Laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistavat ko. osakokonaisuuksissa vertailun ainoastaan hinnalla.

Sopimuskausi on neljä (4) vuotta.

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä sitoutuu Sarastian yhteishankintaan Teknisen työn koneet, laitteet ja välineet opetuskäyttöön sekä huoltopalvelut 2022 382978.

Allekirjoitus

Teemu Tyrkkö, hankintapäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut