§ 3 Päätös oman auton käyttöoikeudesta, hallinto- ja tukipalvelut

Lataa 

KEUDno-2021-11850

Päätöspäivämäärä

22.6.2021

Päätöksen tekijä

hallintopäällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Myönnän seuraaville hallinto- ja tukipalvelujen työntekijöille oikeuden oman auton käyttöön työmatkoilla:

Turvallisuusasiantuntija Harri Taskinen

Allekirjoitus

Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut