§ 7 Määräaikainen sopimus Posti Messaging Oy:n iPost ja Printer Driver palvelun jatkamiseksi

Lataa 

KEUDno-2020-2680

Päätöspäivämäärä

23.12.2020

Päätöksen tekijä

hallintopäällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 13.5.2020, §57).
 

Päätös

Päätän

  1. Hyväksyä viiden (5) prosentin hinnan korotuksen koskien vuoden 2021 ulkomaan kirjelähetyksiä ja kotimaan priority luokan kirjeitä.
  2. Hankkia sähköisen kirjepostin iPost ja Printer Driver Post - välityspalvelun Posti Messaging Oy:n sopimuksen jatkokauden määräajaksi 1.1.2021 - 30.6.2021.
  3. Todeta, että  sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet muutossopimuksen  ja se on liitetty alkuperäiseen sopimukseen sekä muilta osin ei tehdä alkuperäiseen sopimukseen muutoksia.

Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Hallitus käyttää otto-oikeutta, niin tämä päätös ja sopimus kumoutuu.

Allekirjoitus

Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut