§ 3 Hyvinvointialueelle annetun selvityksen täydentäminen

Lataa 

KEUDno-2022-3664

Päätöspäivämäärä

23.6.2022

Päätöksen tekijä

hallintopäällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus 15.2.2022 § 20

 

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on 15.2.2022 § 20 yhtymähallituksen päätöksellä antanut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

Yhtymähallitus on 15.2. päätöksessään valtuuttanut hallintopäällikön tarvittaessa täydentämään selvitystä. Voimaanpanolain mukaan selvitystä on tarvittaessa täydennettävä kesäkuun loppuun 2022 mennessä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on yhtymähallituksen päätöksellä 22.1.2019 § 4 hankkinut 3 kappaletta Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osaketta. Nämä osakkeet ovat jääneet merkitsemättä 15.2.2022 annettuun selvitykseen ja selvitystä täydennetään tältä osin tällä päätöksellä.

Päätös

Päätän täydentää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän voimaanpanolain 26 §:n mukaista selvitystä hyvinvointialueelle siten, että selvitykseen lisätään hyvinvointialueelle siirtyväksi myös kaikki kuntayhtymän omistamat Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeet.  

Allekirjoitus

hallintopäällikkö, Sannamari Nousiainen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut