§ 6 Väliaikainen sopimus etälääkäripalvelusta, suorahankintapäätös / pienhankinta /Savoa Partners Oy

Lataa 

KEUDno-2020-771

Päätöspäivämäärä

9.6.2020

Päätöksen tekijä

avopalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 22 §:n 2-kohdan mukaan palvelualueilla tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 26.9.2017 § 36 
 

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä hankkii etälääkäripalvelua suorahankintana Savoa Partners Oy:ltä edellä mainituin ehdoin 1.1.2020 alkaen.

Allekirjoitus

Päivi Mäkelä-Bengs, avopalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut