§ 31 Suun terveydenhuollon Pop Up-hoitoyksiköiden hankinta

Lataa 

KEUDno-2019-966

Päätöspäivämäärä

17.12.2019

Päätöksen tekijä

avopalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156), §19 mukaan tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 400 000€.

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä hankkii kaksi liikuteltavaa potilastuolia ja kaksi liikuteltavaa hoitoyksikköä Dental Systems Oy:ltä. Sopimus on sitova vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjan.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Päivi Mäkelä-Bengs, vs. avopalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut