§ 5 Pornaisten terveysaseman välinehuollon järjestäminen ja lisäinstrumenttien hankinta

Lataa 

KEUDno-2020-999

Päätöspäivämäärä

14.5.2020

Päätöksen tekijä

avopalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 22 kohdan 2 mukaan tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista- ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400 000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän, että Pornaisten terveysasemalle hankintaan esitetyn mukaiset lisäinstrumentit. Kustannukset ovat n. 20 000 euroa.

Allekirjoitus

Päivi Mäkelä-Bengs, avopalveluiden päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut