§ 9 Mäntsälän vastaanottojen ylilääkärin sijaisen nimeäminen ajalle 1.3.-31.7.2019

Lataa 

KEUDno-2019-53

Päätöspäivämäärä

19.2.2019

Päätöksen tekijä

avopalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö §19 (Yhtymävaltuusto 13.12.2018)

Päätös

Päätän, että ayl Leila Seuna toimii Mäntsälän vastaanottojen ylilääkärin sijaisena ajalla 1.3 - 31.7.2019. Korvauksena sijaisuuden ajan hänelle maksetaan oto-palkkiona 7 % hänen tehtäväkohtaisesta palkastaan laskettuna (466,71€ / kk). Seuna on oikeutettu laskuttamaan matkakorvaukset Hyrylän ta - Mäntsälän ta väliseltä matkalta ajopäiväkirjamerkintöjen mukaan.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Avopalvelujen päällikkö Susanna PItkänen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut