§ 19 Mäntsälä-Pornainen vastaanottojen ylilääkärin viransijaisen nimeäminen ajalle 24.6. - 21.7.2019

Lataa 

KEUDno-2019-882

Päätöspäivämäärä

20.6.2019

Päätöksen tekijä

avopalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Riikka Roine nimetään vs. ylilääkäriksi vuosilomasijaisena ajalle 24.6.-21.7.2019. Samalla hänelle maksetaan henkilökohtaista lisää 7% tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna ja tämä maksetaan kertakorvauksena kyseiseltä 4 viikon ajanjaksolta. 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Susanna Pitkänen, avopalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Terveyspalvelut ja sairaanhoito