§ 1 Kolmen hammashoitokoneen hankinta Hyvinkään keskushammashoitolaan

Lataa 

KEUDno-2021-572

Päätöspäivämäärä

12.2.2021

Päätöksen tekijä

avopalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46) 

22§ kohta 2 mukaan tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja –sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän hankkia kolme (3) suun terveydenhuollon hammashoitoyksikköä varusteineen KuntaPro:n kilpailutuksen perusteella Plandent Oy:ltä.

Allekirjoitus

Päivi Mäkelä-Bengs, vs. avopalvelupäällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut