§ 6 Hyvinkään pääterveysaseman sulkukierros

Lataa 

KEUDno-2021-9383

Päätöspäivämäärä

21.5.2021

Päätöksen tekijä

avopalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 22 kohdan 2 mukaan tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400 000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista

Päätös

Hankitaan Hyvinkään pääterveysasemalle Securitas Oy:ltä sulkukierros arkisin klo 16-17 välille, jolloin tarkistetaan, ettei tiloihin ole jäänyt ulkopuolisia henkilöitä.

Allekirjoitus

Päivi Mäkelä-Bengs, avopalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut