§ 1 Asumispalvelukoordinaattorin määräaikainen virka

Lataa 

KEUDno-2022-10282

Päätöspäivämäärä

7.6.2022

Päätöksen tekijä

asumispalvelujen esimies, asumispalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asumispalvelukoordinaattorin määräaikainen virka (2kpl, 6kk)) on ollut haettavana 12-26.5.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli sosionomi (AMK) tai (YAMK) sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) lain mukaisesti.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 22 hakijaa. 21 hakijaa täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä. 

Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksien ja ansiovertailun perusteella 8 hakijaa, joista kahdelle hakijasta sovitut haastatteluajankohdat eivät sopineet. Haastattelijoina toimivat asumispalvelujen esimies, tiimivastaava a asumispalvelukoordinaattori sekä tiimivastaavan lisäksi edustaja työryhmästä.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella sopivin kuntayhtymän määräaikaisin virkoihin valitaan Mira Holopainen sekä Kirsi Piikkilä. Valitut on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa.Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.  

 

Päätös

Päätän, että:

•    asumispalvelukoordinaattorien virkaan valitaan Mira Holopainen sekä Kirsi Piikkilä.
•    viran hoito alkaa sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.

Allekirjoitus

Pinja Marjamäki, asumispalvelujen esimies

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut