§ 13 Sosiaalityöntekijän virka, sosiaali- ja kriisipäivystys

Lataa 

KEUDno-2022-9903

Päätöspäivämäärä

18.7.2022

Päätöksen tekijä

asiakasohjauksen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän sosiaalityöntekijän vakituinenvirka on ollut haettavana 14-28.4.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla. Viran kelpoisuusehtona oli sosiaalityöntekijän tutkinto sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisesti.

Virkaa haki määräaikaan mennessä yksi hakijaa ja hakija täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä. Hakija haastateltu rekrytoivan esihenkilön toimesta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella sopivin kuntayhtymän sosiaalityöntekijän virkaan on Riina Myllyniemi. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa. Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

•    sosiaalityöntekijän virkaan valitaan Riina Myllyniemi.
•    viran hoito alkaa sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Leena Säkäjärvi, asiakasohjauksen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut