§ 18 Sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden asiakasohjauksen neuvonta ja virka-aikainen päivystys

Lataa 

KEUDno-2022-11152

Päätöspäivämäärä

21.9.2022

Päätöksen tekijä

asiakasohjauksen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän sosiaalityöntekijän vakituinen virka on ollut haettavana 4-18.8.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 § mukaista sosiaalityöntekijän tutkintoa. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös sijaiskelpoiset sosiaalityön opiskelijat..

Virkaa haki määräaikaan mennessä 5 hakijaa. 2 hakijaa täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä. Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksien ja ansiovertailun perusteella 4 hakijaa. Haastattelijoina toimivat asiakasohjauksen esimies sekä asiakasohjauksen päällikkö. 

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella sopivin kuntayhtymän sosiaalityöntekjän virkaan on Janne Heinonen. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa. Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

•    sosiaalityöntekijän virkaan valitaan Janne Heinonen.
•    viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Leena Säkäjärvi, asiakasohjauksen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut