§ 27 Suorahankintapäätös hankintalain 110 §:n mukaisista lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluista/ Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Lataa 

KEUDno-2021-12044

Päätöspäivämäärä

2.7.2021

Päätöksen tekijä

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 22 §:n 2-kohdan mukaan palvelualueilla tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

Hankinta on perusteltua toteuttaa suorahankintana, sillä asiakkaan tilanteen huomioon ottaen kyseinen palveluntuottaja pystyy parhaiten vastaamaan asiakkaan palvelun tarpeeseen.

Hankintalain 108 §:n mukaan hankintayksikön on sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa otettava huomioon palvelun käyttäjien yksilöllisten ja pitkäaikaisten sekä toistuvien hoito- tai sosiaalipalvelujen turvaamiseksi käyttäjien erityistarpeet. Saman lain 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö § 19

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 22.12.2020 § 198

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä hankkii iltaisin ja viikonloppuisin annettavan puhelinpalvelun maahanmuuttajataustaisille lastensuojelun avo- ja jälkihuollon asiakkaille suorahankintana edellä mainituin ehdoin alkaen 1.6.2021 hankintalain 110§:n mukaisin perustein Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:ltä.

Allekirjoitus

Hanne Niemi, koordinoiva esimies, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut