§ 11 Sosiaaliohjaajan määräaikainen virka, aikuissosiaalityö Mäntsälä-Pornainen

Lataa 

KEUDno-2020-9062

Päätöspäivämäärä

14.12.2020

Päätöksen tekijä

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (Kuntayhtymän johtaja 13.5.2020 § 57)

Päätös

Päätän, että:

•   määräaikaiseen virkaan valitaan Roosa Seppänen
•   viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2021 saakka
•   päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
•   viran koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.

Työehdot määräytyvät KVTESin mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä.

Allekirjoitus

Hanne Niemi, koordinoiva esimies, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut.

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut