§ 16 Salassapidettävät tiedot poistettu.

KEUDno-2021-11810

Päätöspäivämäärä

17.6.2021

Päätöksen tekijä

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Nina Tommola, aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Aik.miel.terv-, päihde-, sos.- ja lasten, nuorten ja perh. palv.