§ 12 Etuuskäsittelijän virka, aikuissosiaalityö

Lataa 

KEUDno-2020-9061

Päätöspäivämäärä

22.12.2020

Päätöksen tekijä

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (Kuntayhtymän johtaja 13.5.2020 § 57)

Päätös

Päätän, että:

•    etuuskäsittelijän virkaan valitaan Päivi Leino, varalle Jarno Miettinen.
•    viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Nina Tommola, aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen päällikkö Hanne Niemen poissa ollessa.

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut