§ 6 Toimintasääntö: Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

Lataa 

KEUDno-2019-344

Päätöspäivämäärä

29.3.2019

Päätöksen tekijä

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen tulosaluepäällikön toimivalta on määritetty hallintosäännön 19§. Palveluiden tarkoituksenmukainen tuottaminen kuntayhtymän asiakkaille sekä tulosalueen organisaation toiminta edellyttää em. toimivallan siirtoa tulosalueen viranhaltijoille.

Hallintosäännön 19§ mukaisesti tulosalueen päällikkö vastaa tulosalueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän siirtää hallintosäännön mukaista toimivaltaa hankinnoista seuraaville viranhaltijoille:

  1. Asumispalvelujen esimiehet, hankinnat, joiden arvo on enintään 100.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
  2. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen esimiehet, hankinnat, joiden arvo on enintään 30.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
  3. Aikuissosiaalityön esimiehet, hankinnat, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
  4. Sosiaalisen kuntoutuksen esimiehet, hankinnat, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen päällikkö Tommola Nina

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote