§ 28 Tilapäinen yöaikainen majoituspalvelu päihteitä käyttäville, hankintapäätös

Lataa 

KEUDno-2019-917

Päätöspäivämäärä

19.6.2019

Päätöksen tekijä

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Hankintalaki
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän hankkia liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti tilapäistä yöaikaista majoituspalvelua Hyvinkään Toimari ry:ltä.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Nina Tommola, Aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote