§ 11 Päätös sosiaalityön assistentin virkaan valinnasta

Lataa 

KEUDno-2019-151

Päätöspäivämäärä

23.4.2019

Päätöksen tekijä

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän valita sosionomi (YAMK) Sari Koivusen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Nurmijärven aikuissosiaalityön yksikön sosiaalityön assistentin virkaan 18.3.2019 alkaen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTESin mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä.

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Nina Tommola, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote