§ 12 Päätös TYP-sosiaalityöntekijän virkaan valinnasta

Lataa 

KEUDno-2019-462

Päätöspäivämäärä

23.4.2019

Päätöksen tekijä

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa päätän valita sosionomi ja toimintaterapeutti (AMK), sosiaalityön opiskelija Kati Kiviperän hoitamaan määräaikaisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän aikuissosiaalityön Mäntsälä-Pornaisten alueen TYP-sosiaalityöntekijän virkaa ajalla 26.4.2019-25.4.2020.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTESin mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä.

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Nina Tommola, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote