§ 14 Päätös TYP-sosiaaliohjaajan virkavalinnasta

Lataa 

KEUDno-2019-461

Päätöspäivämäärä

23.4.2019

Päätöksen tekijä

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän valita sosionomi (YAMK) Elina Peltola-Anin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän aikuissosiaalityön Nurmijärven alueen TYP-sosiaaliohjaajan virkaan 9.4.2019 alkaen. Varalle virkaan valitaan sosionomi (AMK) Ainomaija Anttonen.

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTESin mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä.

Allekirjoitus

Nina Tommola, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote