§ 49 Kuntouttava työtoiminta, suorahankintapäätös

Lataa 

KEUDno-2019-1678

Päätöspäivämäärä

23.12.2019

Päätöksen tekijä

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 19 §:n mukaan tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, joiden sopimuskauden arvo on enintään 400.000 euroa.

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 26.9.2017 § 36

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymä hankkii kuntouttavaa työtoimintaa Hyria säätiöltä suorahankintana edellä mainituin ehdoin 1.1.2020-31.12.2020 väliselle ajalle.
 

Allekirjoitus

Aikuisten päihde- ja mielenterveys ja sosiaalipalvelujen päällikkö Nina Tommola

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut