Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2022

§ 24 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää merkitä saapuneet valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne edelleen yhtymähallituksen valmisteltavaksi.

 

Päätös

Uusia valtuustoaloitteita ei ollut.