Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2022

§ 17 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Vierikko ja Juha Hakala. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 15.6.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 16.6.2022 alkaen.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan muuten, mutta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Hartman ja Juha Hakala.

Lisäksi päätettiin, että § 20 käsitellään ennen §:ää 19.