Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2022

§ 18 Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö

KEUDno-2022-10225

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely

Tarkastuslautakunta, 18.5.2022

§ 43

Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö

Valmistelija

Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-​ja talousjohtaja

Perustelut

Yhtymävaltuusto on päättänyt 14.12.2017,​että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan sopimuskaudelle 2017-​2019 KPMG Oy: ltä. Vuosien 2020-​2022 hallinnon ja talouden tarkastus on optiona siten,​että tilaaja päättää option käytöstä vuosittain. Sopimuksen mukaan option käyttäminen riippuu pääsääntöisesti sote- ​ja maakuntauudistuksesta. Tilanteessa,​jossa kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi on 2022,​on tarkoituksenmukaista käyttää vielä optiomahdollisuutta. Hyvinvointialueen tilintarkastuksesta on kilpailutus kuluvan vuoden aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Riina Mattila

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle,​että

  • KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuosi otetaan käyttöön koskien vuoden 2022 tarkastusta.
  • Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esteellisyys

Kirsi Sova
 

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

  • ottaa käyttöön KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuoden koskien vuoden 2022 tarkastusta.
  • valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.