Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2022

§ 20 Arviointikertomus 2021

KEUDno-2022-5791

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus valtuustolle kuntayhtymän vuoden 2021 toiminnasta. Kertomuksessa tuodaan esille vuoden 2021 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Kokouksessa saatujen kommenttien perusteella laaditaan ja hyväksytään sekä allekirjoitetaan vuoden 2021 arviointikertomus.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021,

b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2021 tarvittaessa teknisiä korjauksia,

c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2021 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja

d) esittää yhtymävaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

 

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

  • Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

a) merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja

b) lähettää arviointikertomuksen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

 

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Riina Mattila esitteli arviointikertomusta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunta