Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Vuorisalo ja Annina Nuutinen. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 17.6.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 18.6.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.