Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Osavuosikatsaus 1/2020

KEUDno-2020-1724

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain yhtymävaltuustolle. Ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-31.3.2020.

Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä leimaa ennen näkemätön tilanne koronaepidemian levittyä Suomeen ja erityisesti Uudenmaan alueelle. Kuntayhtymän toiminnassa on keskitytty tilanteen vaatiman valmiuden nostamiseen ja toimintamallien muuttamiseen siten, että välttämättömät peruspalvelut voidaan tuottaa mahdollisimman laajasti samalla kun toimintaa on muovattu epidemian hoitamiseksi. Epidemiatilanteen nopeassa haltuunotossa on onnistuttu erinomaisesti. Yhteistyö HUS:n kanssa epidemiatilanteen hoitamisessa on ollut lähes päivittäistä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemia tulee jatkumaan loppuvuoden ajan. Pitkittyessään epidemia vaikuttaa laajasti alueemme asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä omistajakuntien talouteen. Palvelutarpeen muutoksia seurataan tarkasti ja niitä pyritään myös ennustamaan tietopohjan kertyessä. Yhteistyö omistajakuntien kanssa on koronakriisin aikana tiivistynyt entisestään ja mahdollistanut uusien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien nopean käyttöönoton myös jatkossa epidemian laannuttua käytettäväksi. Myös omassa toiminnassa uudistuminen on koronan myötä vauhdittunut erityisesti sähköisten palvelujen laajentumisen myötä. Epidemian jälkeistä toimintaa ollaan myös suunnittelemassa, huomioiden uudet toimintamallit.

Epidemiatilanteen hoitamisen lisäksi kaudella on ollut käynnissä yhteistoimintamenettely ja laaja-alainen tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluverkkohanketta ja järjestämis- ja tuottamissuunnitelmaa on viety eteenpäin. Keskitetyn asiakasohjauksen hanketta on toteutettu. Yhteisöohjautuvuutta on edistetty, ja saatu kokemuksia sen toimivuudesta myös koronaepidemian aikana. Lean-menetelmän käyttöönottoa on myös jatkettu.

Sote-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu Uudenmaan viiden itsehallintoalueen mallin mukaisesti. Uudistuvien sote-keskusten ja sote-palvelujen rakennemuutoksen toteuttamisen valtionavustushakemukset on valmisteltu ja jätetty sosiaali- ja terveysministeriölle. Ratkaisua odotetaan kevään aikana.

Epidemia lisää kuntayhtymän taloudellisia haasteita. Vaikutuksia tulee paitsi välittömästä hoitoon ja varautumiseen liittyvistä kustannuksista, myös laajemmin vaikutuksista yhteiskuntaan. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaa myös epidemian aikana kertyvä hoitovelka normaalin toiminnan supistuttua. Lähikuukaudet näyttävät millä tavalla kustannuskehitys toteutuu. Joka tapauksessa kuntayhtymän perustoiminta-ajatuksen mukainen kustannustehokkaiden toimintamallien kehittäminen ja tuottavuusohjelman toteuttaminen jatkuvat epidemiasta huolimatta.

Omassa palvelutuotannossa on ylitysuhkaa mm. asumispalveluissa ja lastensuojelussa. Ylitysuhka pyritään kattamaan tuottavuusohjelman toimenpitein. Erikoissairaanhoidon tilinpäätösennuste saadaan HUS:lta 15.5.2020 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 ensimmäisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Osavuosikatsaus on käsitelty yhtymähallituksen kokouksessa 12.5.2020 ja tullaan käsittelemään yhtymävaltuustossa 9.6.2020. Osavuosikatsaus 1 esittelee yhteistyötoimikunnassa talous- ja hallintojohtaja/talouspäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Kokouskäsittely:

Käsittelyn kuluessa työsuojeluvaltuutetut toivat esiin henkilöstöjohtajan katsaukseen seuraavia täsmennyksiä

  • kuntayhtymä vuokraa myös yksityisiltä kiinteistöjä
  • kuntayhtymän sisäilmatyöryhmä ei ole vielä kokoontunut
  • kuntayhtymän sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ollaan laatimassa mallia

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa työsuojeluvaltuutetut toivat esiin henkilöstöjohtajan katsaukseen seuraavia täsmennyksiä

  • kuntayhtymä vuokraa myös yksityisiltä kiinteistöjä
  • kuntayhtymän sisäilmatyöryhmä ei ole vielä kokoontunut
  • kuntayhtymän sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ollaan laatimassa mallia

Perustelut

  

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 ensimmäisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 31.3.2020.
 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, johtoryhmä, talouspäälliköt