Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

  

Ehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 3.6.2020 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.