Yhtymävaltuusto, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Arviointikertomus 2019

KEUDno-2020-858

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Sova, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus valtuustolle kuntayhtymän vuoden 2019 toiminnasta. Kertomuksessa tuodaan esille vuoden 2019 arvioinnin työsuunnitelmassa määritellyt aihealueet. Kokouksessa saatujen kommenttien perusteella laaditaan ja hyväksytään sekä allekirjoitetaan vuoden 2019 arviointikertomus.


 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää

a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019,

b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2019 tarvittaessa teknisiä korjauksia,

c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2019 yhtymävaltuustolle tiedoksi ja

d) esittää yhtymävaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

 

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 

 

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana Minttu Joreksen tekniset yhteydet olivat täysin kunnossa.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunta