Yhtymävaltuusto, kokous 5.5.2022

§ 13 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon lykkääminen

KEUDno-2022-8616

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto 17.2.2022 § 4

Laura alkula jätti valtuustoaloitteen koskien nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon lykkäystä:

"Nuorisoasemapalvelut vastaavat osaltaan ehkäisevän päihdetyön antamisesta (laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015) sekä Keusoten nuorten mielenterveystyön palveluketjun mukaisesti työskentelystä. Nuorisoaseman resurssilla on pystyttävä vastaamaan oikea-aikaiseen ja ennaltaehkäisevään arviointi- ja hoitotyöhön nuorten osalta.

Nuorisoasemat toimivat matalan kynnyksen olohuoneena, johon voi tulla hakemaan tukea ja vastauksia moninaisiin ongelmiin ja kysymyksiin: vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuoltoviidakossa kahlaamiseen, tukien hakemiseen, työpaikkahakemusten tekemiseen ja niin edelleen. Tarvittaessa Nuorisoasemien työntekijät tarjoavat apua ajanvarauksiin ja sitä kautta lähetteen eri alojen ammattilaisille.

Keusoten hallitus on 16. kesäkuuta 2020 tehnyt päätöksen, jonka mukaan kuntayhtymän alueen Nuorisoasemien toiminta yhdenmukaistetaan. Näkyvimmin tämä ilmenee ikärajoissa: kaikki nuorisoasemat palvelevat jatkossa ainoastaan 13-18 -vuotiaita.  

Nykyisin nuorisoasemien ikärajat ovat:
•    Hyvinkää 13–22 vuotta,
•    Järvenpää 13–18 vuotta,
•    Mäntsälä ja Pornainen 13–18 vuotta,
•    Nurmijärvi 13–17 vuotta sekä
•    Tuusula 13–21 vuotta.

Käytännössä muutos tarkoittaa, että Tuusulan ja Hyvinkään nuorisoasemilla ei vastaanoteta yli 18-vuotiaita matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden asiakkaita kahden vuoden siirtymäajan, eli (oletettavasti) kesäkuun 2022 jälkeen.

Päätöstekstissä mainitaan, että: "Hyvinkään nuorisoaseman asiakkaista yli 40 % ja Tuusulan nuorisoaseman asiakkaista n. 25 % on yli 18-vuotiaita."

Tämä tarkoittaisi, että lähes puolet hyvinkääläisistä ja noin neljännes tuusulalaisista avuntarvitsijoista joutuisi jatkossa turvautumaan työikäisten mielenterveyspalveluihin, jotka ovat tällä hetkellä suurelta osin puutteelliset ja olemassa olevin osin pahoin ruuhkautuneet.

Selvitystyöni mukaan työikäisten palveluihin ei tällä hetkellä pääse kohtuullisessa ajassa. Palveluohjaustiimi käsittelee tällä hetkellä kuulemma lokakuussa saapuneita yhteydenottoja. Parikymppiselle viikko tai kuukausi on pitkä aika, toisin kuin tällaiselle keski-ikäiselle, jonka silmien edestä vuodet viuhuvat salamannopeasti. Palveluntarpeen arviointia odottaa tällä hetkellä yli kaksi sataa ihmistä.

Nuorten palvelunsaannin varmistamiseksi hallitus on toiminnan yhtenäistämisen ohella päättänyt, että "aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluihin perustetaan erillinen nuorten aikuisten palvelujen tiimi sen turvaamiseksi, että nuorten palveluista siirtyvät saavat tarvitsemansa ja riittävän tuen siirtyessään aikuisten palveluihin".


Viranhaltijoiden mukaan nuorten aikuisten tiimejä ei olla muodostamassa, vaan esitys on, että apua tarvitsevat tavoitettaisiin koulujen ja etsivän nuorisotyön avulla. Kaikkia ei kuitenkaan sitä kautta tavoiteta (kaikki eivät opiskele eivätkä hengaa kauppakeskuksissa), eikä tavoittaminen tietenkään juuri hyödytä, ellei tarjolla ole tiimiä, joka arkisissa asioissa pitkäjänteisesti auttaisi. 

Näin ollen esitän, että koska emme tällä hetkellä voi taata Tuusulan ja Hyvinkään Nuorisoasemien nykyisten asiakkaiden palveluiden keskeytyksetöntä jatkumista, Keusote pidättäytyy laittamasta täytäntöön yhtymähallituksen päätöstä KEUDno-2019-651 (§ 101 Nuorisoasemapalvelujen yhtenäistäminen Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän alueella) ikärajojen muutoksen osalta, kunnes Nuorisoasemien palvelut korvaava nuorten aikuisten toiminta on tosiasiallisesti käynnissä ja valmiina vastaanottamaan asiakkaita.

Esitän lisäksi, että Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaava viranhaltija tuo nuorten aikuisten palveluita koskevaa valmistelutyön vaiheet tiedoksi valtuustolle säännöllisesti."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon lykkäystä valmisteltavaksi aikuisten, mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi
Nina Tommola, aikuisten päihde-, mielenterveys-, sosiaalipalvelujen päällikkö, nina.tommola@keusote.fi

Perustelut

Laura Alkula jätti valtuustoaloitteen yhtymävaltuuston kokouksessa 17.2.2022 koskien nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon lykkäystä:

"Nuorisoasemapalvelut vastaavat osaltaan ehkäisevän päihdetyön antamisesta (laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015) sekä Keusoten nuorten mielenterveystyön palveluketjun mukaisesti työskentelystä. Nuorisoaseman resurssilla on pystyttävä vastaamaan oikea-aikaiseen ja ennaltaehkäisevään arviointi- ja hoitotyöhön nuorten osalta.

Nuorisoasemat toimivat matalan kynnyksen olohuoneena, johon voi tulla hakemaan tukea ja vastauksia moninaisiin ongelmiin ja kysymyksiin: vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuoltoviidakossa kahlaamiseen, tukien hakemiseen, työpaikkahakemusten tekemiseen ja niin edelleen. Tarvittaessa Nuorisoasemien työntekijät tarjoavat apua ajanvarauksiin ja sitä kautta lähetteen eri alojen ammattilaisille.

Keusoten hallitus on 16. kesäkuuta 2020 tehnyt päätöksen, jonka mukaan kuntayhtymän alueen Nuorisoasemien toiminta yhdenmukaistetaan. Näkyvimmin tämä ilmenee ikärajoissa: kaikki nuorisoasemat palvelevat jatkossa ainoastaan 13-18 -vuotiaita.  

Nykyisin nuorisoasemien ikärajat ovat:
•    Hyvinkää 13–22 vuotta,
•    Järvenpää 13–18 vuotta,
•    Mäntsälä ja Pornainen 13–18 vuotta,
•    Nurmijärvi 13–17 vuotta sekä
•    Tuusula 13–21 vuotta.

Käytännössä muutos tarkoittaa, että Tuusulan ja Hyvinkään nuorisoasemilla ei vastaanoteta yli 18-vuotiaita matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden asiakkaita kahden vuoden siirtymäajan, eli (oletettavasti) kesäkuun 2022 jälkeen.

Päätöstekstissä mainitaan, että: "Hyvinkään nuorisoaseman asiakkaista yli 40 % ja Tuusulan nuorisoaseman asiakkaista n. 25 % on yli 18-vuotiaita."

Tämä tarkoittaisi, että lähes puolet hyvinkääläisistä ja noin neljännes tuusulalaisista avuntarvitsijoista joutuisi jatkossa turvautumaan työikäisten mielenterveyspalveluihin, jotka ovat tällä hetkellä suurelta osin puutteelliset ja olemassa olevin osin pahoin ruuhkautuneet.

Selvitystyöni mukaan työikäisten palveluihin ei tällä hetkellä pääse kohtuullisessa ajassa. Palveluohjaustiimi käsittelee tällä hetkellä kuulemma lokakuussa saapuneita yhteydenottoja. Parikymppiselle viikko tai kuukausi on pitkä aika, toisin kuin tällaiselle keski-ikäiselle, jonka silmien edestä vuodet viuhuvat salamannopeasti. Palveluntarpeen arviointia odottaa tällä hetkellä yli kaksi sataa ihmistä.

Nuorten palvelunsaannin varmistamiseksi hallitus on toiminnan yhtenäistämisen ohella päättänyt, että "aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluihin perustetaan erillinen nuorten aikuisten palvelujen tiimi sen turvaamiseksi, että nuorten palveluista siirtyvät saavat tarvitsemansa ja riittävän tuen siirtyessään aikuisten palveluihin".

Viranhaltijoiden mukaan nuorten aikuisten tiimejä ei olla muodostamassa, vaan esitys on, että apua tarvitsevat tavoitettaisiin koulujen ja etsivän nuorisotyön avulla. Kaikkia ei kuitenkaan sitä kautta tavoiteta (kaikki eivät opiskele eivätkä hengaa kauppakeskuksissa), eikä tavoittaminen tietenkään juuri hyödytä, ellei tarjolla ole tiimiä, joka arkisissa asioissa pitkäjänteisesti auttaisi. 

Näin ollen esitän, että koska emme tällä hetkellä voi taata Tuusulan ja Hyvinkään Nuorisoasemien nykyisten asiakkaiden palveluiden keskeytyksetöntä jatkumista, Keusote pidättäytyy laittamasta täytäntöön yhtymähallituksen päätöstä KEUDno-2019-651 (§ 101 Nuorisoasemapalvelujen yhtenäistäminen Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän alueella) ikärajojen muutoksen osalta, kunnes Nuorisoasemien palvelut korvaava nuorten aikuisten toiminta on tosiasiallisesti käynnissä ja valmiina vastaanottamaan asiakkaita.

Esitän lisäksi, että Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaava viranhaltija tuo nuorten aikuisten palveluita koskevaa valmistelutyön vaiheet tiedoksi valtuustolle säännöllisesti."

 

VASTAUS ALOITTEESEEN:

Nuorten aikuisten siirtymistä on valmisteltu yhtymähallituksen tehtyä päätöksensä 16.6.2020 ja päätös on määrä toteuttaa kahden vuoden siirtymäajalla 16.6.2022 mennessä. Siirtosuunnitelmassa huomioidaan 18-vuotta täyttäneiden palvelutarpeeseen vastaaminen nuorten ikää vastaavalla tavalla. 

Lähtökohtana muutoksen toteutuksessa on asiakaslähtöisen toiminnan periaatteiden mukaisesti ajatus, että siirtymäajan päättyessä Hyvinkään ja Tuusulan nuorisoasemien olemassa olevat asiakkuudet hoidetaan nykyisten asiakasta hoitavien tahojen toimesta loppuun saakka, ellei siirrolle ole muita perusteita. Mikäli kuitenkin jonkun asiakkaan edun mukaisen erityisperusteen vuoksi nuorisoaseman asiakkuudessa olevaa asiakasta ei enää voida hoitaa nuorisoasemalla, hänet siirretään suoraan aikuisten palveluihin ilman asiakasohjausyksikköä, ikään kuin saattaen vaihdettuna. Tällaisissa tapauksissa nuorisoasemilta otetaan yhteyttä alkuvaiheessa ensin mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimiehiin tarpeenmukaisen siirtopalaverin järjestämiseksi.  Asiakkaiden hoitokontaktien ei pidä lisääntyä tässäkään yhteydessä organisaation toiminnan vuoksi.

Uudet hyvinkääläiset ja tuusulalaiset 18 vuotta täyttäneet asiakkaat siirtyvät käyttämään keskitetyn asiakasohjausyksikön palvelua kuten jo Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten 18 vuotta täyttäneet tekevät. Asiakasohjauksen työtä on nimenomaan kehitetty nopeaan hoidontarpeen arvion tekemiseen ja alkuvaiheen palvelun antamiseen. 16.6.2022 lähtien 18 vuotta täyttäneet uudet asiakkaat ottavat yhteyttä aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaukseen hoidontarpeen arvioimiseksi.

Asiakasohjausyksikön neuvonta palvelee koko kuntayhtymän alueen asukkaita joka arkipäivä puhelimitse ja sähköisen yhteydenottokanavan välityksellä 24/7. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaukseen on oma neuvontanumero, joka palvelee kaikkia 18 vuotta täyttäneitä. Neuvonnassa puheluihin pyritään vastaamaan seuraavana päivänä. Yhteydenoton perusteella selvitetään nuoren tilannetta ja pyritään löytämään hänelle oikea palvelu myös muista kuin Keusoten omista palveluista. Asiakas voi ottaa yhteyttä myös Omaolon kautta. Terveyspalveluiden vastaanotto sulkee ensin pois somaattiset sairaudet ja tämän jälkeen ohjaa yhteydenoton aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjauksen jonoon. Tämän hetken tilanne tässä jonossa on 2–3 viikkoa.

Koska kaikkia 18 vuotta täyttäneitä nuoria ei ole järkevää ohjata päihde- ja mielenterveyspalveluihin, hyvien palvelupolkujen löytämiseksi keskitytään myös organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön, kolmas sektori mukaan lukien. Tällöin on selvitettävä ohjaamoiden, etsivän nuorisotyön, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä oppilas ja opiskeluhuollon psykologien rooli ko. asiakasryhmän palveluissa ja niiden osana. Apua esimerkiksi tukien hakemiseen, työpaikkahakemusten tekemiseen ym. asioihin saa Keusoten keskitetystä asiakasohjausyksiköstä, kuntien nuorisopalveluista ja Ohjaamo-toiminnasta sekä Kelasta.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin nimettiin vuoden 2021 alkupuolella nuorten aikuisten tiimi, jossa on yksi päihdepalvelujen sosiaalityöntekijä, päihdehoidon koordinaattori, avopäihdekuntoutuksen vastaava ohjaaja, kolme sairaanhoitajaa sekä yksi lähihoitaja. Tiimin tarkoituksena on valmistautua ottamaan vastaan Hyvinkään ja Tuusulan nuoret aikuiset ja huomioimaan tämän asiakasryhmän erityistarpeet palvelutoiminnassa. Tiimi osallistuu nuorten asiakkaiden hoitoon ja koordinoi nuorten aikuisten päihdepalvelujen toimintaa, sen kehittämistä, hoitoa, osaamista ja koulutustarpeita omissa yksiköissään. Tiimi tekee yhteistyötä muiden tahojen kanssa sekä osallistuu tarvittaessa yhteistyöpalavereihin nuoren asiakkaan hoidon osalta. Tavoitteena on, että nuoren aikuisen palvelupolku aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa on valmiina, kun siirtyminen tapahtuu.

Nuoren aikuisen palvelupolku mielenterveys- ja päihdepalveluissa mukailee aikuisten palvelupolkua. Nuori voi ottaa yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen sähköisen Omaolo palvelun avulla, puhelimitse tai asiakasohjauksen lähitulevaisuudessa perustettavan lähipalvelupisteen kautta. Nuori tekee yhdessä asiakasohjaajan kanssa hoidon tarpeen arvion, jota ennen nuoren tilanne on arvioitu terapianavigaattorin avulla. Mikäli nuorella todetaan hoidon tarve, ohjaa asiakasohjaaja nuoren palvelutoimintaan hoidon porrastusmallin mukaisesti. Palvelutoiminnassa pyritään siihen, että hoito alkaa oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Nuorten aikuisten kohdalla korostuu kokonaisvaltainen palvelun suunnittelu siten, että otetaan huomioon, mitä kaikkia toimijoita nuoren asian edistämiseksi tarvitaan. Näitä yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, aikuissosiaalityö, oppilaitokset ja terveyspalvelut. Aikuissosiaalityö voi esimerkiksi tarjota ammatillisen tukihenkilön nuoren aikuisen tueksi. 

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstö on saanut lisäkoulutusta menetelmäosaamiseen.  Hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen menetelmä Hot (myös ohjaamoissa) sekä Etulinjan lyhytterapeutti -koulutukset antavat henkilöstölle valmiudet kohdata ja hoitaa nuoria aikuisia. Aikuisten mielenterveyspalvelut ovat jo nuorisoaseman palvelua pidemmällä terapianavigaattorin kehittämisessä, varhaisvaiheen palvelussa ohjatun omahoidon, nettiterapian ja Hot-terapiaryhmien osalta, jotka antavat asiakkaalle lisäarvoa palvelussa.  Mielenterveys- ja päihdepalveluissa suunnitellaan lisä- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä nuorisoasemapalvelujen kanssa osaamisen kehittämiseksi nuorten asiakkaiden erityistarpeiden huomioimiseksi. Molempien tahojen osaamista vahvistetaan tarpeen mukaan. Tämä koulutustarve on huomioitu STM:n rahoittaman Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen suunnittelussa.

Keusote osallistuu myös tulevan Kestävä kasvu -hankkeen (RRF) rahoitushakuun ja siinä yhdeksi hankkeen tavoitteeksi on kirjattu helposti saavutettavat, tehokkaat nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut. Tavoitteena on kehittää nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaukselle oma palvelumuoto, joka voisi sisältää sekä lähitapaamisia että tapaamisia etäyhteyksin.  Nuorille aikuisille olisi hyvä kyetä tarjoamaan omana palveluna neuvontaa, ohjausta sekä 1–5 kerran lyhytterapiapalveluita, minkä odotetaan olevan riittävä apu suurelle osalle nuorista. Nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistamalla pyritään vaikuttamaan myös ESH-tasoisten psykiatrian palvelujen vähenemiseen.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa asiakasmäärä per työntekijä on matalampi kuin nuorisoasemalla ja siten palvelutaso ei vaikuta heikkenevän Tuusulan ja Hyvinkään 18 vuotta täyttäneillä nuorilla asiakkailla. Hyvinkään nuorisoasemalla vuoden 2021 aikana oli 94 asiakasta/työntekijä ja Tuusulan nuorisoasemalla oli 113 asiakasta/työntekijä. Aikuisten palveluissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa asiakasmääristä ei ole saatavissa tilastotietoa asiakas- ja potilastietojärjestelmän kautta. Esimiesten arvion mukaan aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa on keskimäärin n. 50 asiakasta/työntekijä tällä hetkellä. Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyntimäärät sensijaan ovat tiedossa. Hyvinkäällä vuonna 2021 oli keskimäärin 1620 käyntiä/työntekijä/vuosi, eli 135 käyntiä/työntekijä/kk ja 6,75 käyntiä/työtenkijä/pv. Tuusulassa vastaavat luvut olivat 1238 käyntiä/työntekijä/vuosi, eli 103 käyntiä/työntekijä/kk ja 5,15 käyntiä/työntekijä/päivä.

Aikuisten palveluissa asiakkaan tarve määrittelee palvelun samalla tavalla kuin nuorisoasemillakin. Palvelu ja hoito on yksilöllistä, noudattaa aikuisten palveluiden normaalia kaavaa, mutta huomioi mahdolliset nuorten erityistarpeet. Nuorisoasemien työ koostuu psykiatristen sairaanhoitajien ja sosiaaliohjaajien asiakasvastaanotoista mielenterveys- ja päihdeasioilla oireileville nuorille ja heidän vanhemmilleen. Keusoten nuorisoasemilla ei ole matalankynnyksen olohuonetoimintaa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelussa suunnitellaan vuoden 2022 aikana 18–24 vuotiaille nuorille aikuisille suunnattu avopäihdekuntoutuspiste, joka on tarkoitus avata vuonna 2023. Tavoitteena on tarjota vaikeasti riippuvuusoireisille nuorille toipumisorientaatioon perustuvaa yhteisömuotoista pitkäkestoista avokuntoutusta. Tämä toiminta myötäilee aikuisten vastaavaa toimintaa.

Kevään 2022 aikana mielenterveys- ja päihdepalvelujen nuorten aikuisten tiimi suunnittelee, kuvaa ja toteuttaa Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Mäntsälässä ja Pornaisissa nuorten aikuisten palvelupolun aikuisten palveluissa. Tämä tarkoittaa sitä, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen nuorten tiimi kouluttaa, valmentaa ja tukee muita mielenterveys- ja päihdetiimejä nuorten vastaanottamiseen.

Nuorten edustuksen mukana olo on tärkeää nuorille suunnattujen palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Nuorten osallistuminen voidaan toteuttaa mm. nuorisovaltuustojen, Ohjaamoiden asiakkaiden ja asiakasraatien avulla. 

Nuorille aikuisille kohdennettu mielenterveys, päihde - ja sosiaalipalveluiden palvelukokonaisuus tulee arvioida huolellisesti myös resurssoinnin ja siihen tehtyjen investointien näkökulmasta. Asianmukaisen viestinnän varmistamiseksi palvelualueelta on nimetty kaksi henkilöä, jotka vastaavat yhteydenpidosta Keusoten viestintätiimiin.

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

  • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
  • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

  • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
  • todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Käsittely:

Laura Alkula teki Juha Hakalan ja Rita Kostaman kannattamana ehdotuksen asian palauttamisesta valmisteltavaksi seuraavin perusteluin:

"Asiantuntijoilta saamieni kannanottojen perusteella esitän, että asia palautetaan valmisteltavaksi. Nuorisoasemien ikärajat tulisi yhdenmukaistaa taannoisesta yhtymähallituksen päätöksestä (KEUDno-2019-651) poiketen siten, että kaikkien Keusoten kuntien Nuorisoasemat vastaanottavat jatkossa 12-23 -vuotiaita nuoria.

Nuorisoasemien toiminta on ollut tehokasta ja tuloksellista. Ottaen huomioon aikuisten palveluiden ruuhkautumisen, ei ole järkevää ohjata avuntarvitsijoita kyseisen asiakasohjausyksikön jonoihin. Keskitetyissä palveluissa on omat hyvät puolensa, mutta tässä tapauksessa on tärkeämpää, että nuoret palvellaan yksiköissä, jotka tuntevat paikalliset olosuhteet ja joilla on paikalliset yhteistyöverkostot ja asiantuntijayhteistyökumppanit valmiina.

Erityisesti 18-23 -vuotiaat nuoret, joilla ei välttämättä ole käytössään oppilashuollon palveluja ja jotka ottavat ensi askeliaan itsenäistymisessä, ovat riskiryhmää mielenterveys- ja päihdeongelmien suhteen. Heidän asemaansa palvelutarjonnan suhteen ei tule heikentää nykyisestä.

Tämä melko varmasti tarkoittaa, että Nuorisoasemien henkilöstöresursseja olisi lisättävä, koska nykyisillä työntekijöillä on tälläkin hetkellä kädet täynnä työtä. Pyydän kuitenkin huomioimaan, että jos Nuorisoasemien palveluilla voidaan ehkäistä vuosittain vaikkapa kymmenen nuoren päätyminen osastohoitoon tai muuhun kalliiseen, raskaaseen hoitoon ja/tai joutuminen pitkäaikaistyöttömien kasvavaan joukkoon, säästöillä voitaisiin palkata joka kunnan Nuorisoasemalle yksi lisäresurssi. Uskon tosin, että Nuorisoasemien ammattilaisten työllä on ehkäisty ja tullaan ehkäisemään huomattavasti useamman nuoren tilanteen heikkeneminen. Tämä tukee tavoitetta raskaampien palveluiden käytön vähentämisestä, mikä on monessakin kohtaa kirjattu tuottavuusohjelmaan."
 

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä yhtymävaltuustolta, valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asia valmisteltavaksi.  
 

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia valmisteltavaksi.