Yhtymävaltuusto, kokous 5.5.2022

§ 12 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Henkilöstön edustus yhtymähallituksen kokouksissa

KEUDno-2021-22102

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Vastaus SDP:n valtuustoaloitteeseen

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuusto 21.10.2021, valtuustoaloite
Yhtymähallitus 9.11.2021 § 164

Valtuustoaloite Henkilöstön merkitys Keusoten toiminnan menestymiselle on aivan keskeinen. Henkilöstön näkemykset tarvitaan yhteisten ratkaisujen löytämiseksi myös henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvä keskusteluyhteys ja luottamus johtavien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön kesken on menestymisessä välttämätöntä. Tätä tehdään monilla tavoilla mm. yhteistyötoimikunnassa, palvelualueiden johtoryhmissä ja toimintaa kehittävissä ryhmissä. Yhteistyötä sekä toiminnan läpinäkyvyyttä ja tiedon saantia voidaan edelleen syventää. Päivitetyn yhteistoimintalain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnassa ja hyvinvointialueella. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan ja hyvinvointialueella toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnan ja hyvinvointialueen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (13.4.2007/449). Ehdotamme, että selvitetään, miten henkilöstön edustajat voisivat osallistua Keusoten hallituksen kokouksiin ja hallitustyöskentelyyn seminaareissa ja iltakouluissa läsnä- ja puheoikeuksin. SDP-valtuustoryhmä

Kuntayhtymässä on henkilöstön edustajilla useita mahdollisuuksia vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen ja yhteistoimintaan työnantajan ja työntekijöiden välillä. Olemme kirjanneet yhteistoiminnan tavoitteet ja käytännöt yhteiseen asiakirjaan, jonka sisältö tarkistettiin yhdessä keväällä 2021. Asiakirjassa todettiin yhteisesti, että kuntayhtymässä tärkein yhteistoiminnan taso on työpaikka. Kuntayhtymän työpaikoilla toimivat työpaikkapalaverit työyhteisöjen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan rakenteina. 
Toisena keskeisenä toteuttamisrakenteena kuntayhtymässä on yhteistyötoimikunta (YTT), joka toimii myös työsuojelutoimikuntana. Kolmas yhteistoiminnan toteuttaja on henkilöstöfoorumi, joka käsittelee henkilöstön tekemiä esityksiä ja ehdotuksia ja osallistuu omalta osaltaan kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen. 
Järjestöjen edustajat ovat mukana lukuisissa eri foorumeissa, jossa heillä on mahdollisuus tuoda henkilöstön näkemys toiminnan kehittämiseen ja myös mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun.  Viimeksi he ovat olleet aktiivisesti mukana valmistelemassa henkilöstön pito- ja vetovoimaan liittyvää toimintasuunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2021 lopussa. 


Järjestöjen edustajien yhteistoiminnan verkosto, jossa he ovat edustettuna:
-    strateginen johtoryhmä
-    operatiivinen johtoryhmä
-    palvelualueiden johtoryhmät
-    tulosalueiden johtoryhmät
-    yhteistyötoimikunta
-    omat esihenkilöfoorumit mm. Ikvassa 
-    säännölliset tapaamiset kuntayhtymänjohtajan kanssa
-    säännölliset tapaamiset henkilöstöjohtajan kanssa (joka 3 vko)
-    viikoittaiset tapaamiset palvelussuhdepäällikön kanssa
-    valtuuston ja hallituksen seminaarit

Työnantaja tarvitsee foorumin, jossa voidaan käsitellä keskeneräisiä / valmisteilla olevia asioita henkilöstöön liittyen yhdessä poliittisten päättäjien kanssa siten, että keskusteluun voidaan avoimesti tuoda kaikki näkökulmat. Henkilöstön edustajien läsnäolo toisi usein esiin myös mahdolliset jääviydet valmisteluun liittyen.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen, ja
  • esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi

Käsittely:

Heta Ravolainen-Rinne teki Jaana Syrjäsen ja Lauri Kämärin kannattamana muutosehdotuksen, että päätösehdotuksen lisätään maininta siitä että yhtymähallitus päättää jatkossa kutsua henkilöstön edustajia yhtymähallituksen kokouksiin.

Virpi Räty teki Lauri Kämärin, Mari Valveen ja Heini Liimataisen kannattamana ehdotuksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Puheenjohtaja tiedusteltua asiaa, päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

Päätös

Päätettiin yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

SDP:n valtuustoaloitte, jossa ehdotettiin henkilöstön edustajien mahdollisuuksia osallistua Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen kokouksiin ja hallitustyöskentelyyn seminaareissa ja iltakouluissa läsnä- ja puheoikeuksin, palautettiin uudelleen valmisteluun (Hallituksen kokous 21.12.2021 § 195).
Päätöksen jälkeen asiaa on käsitelty kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa (24.2.2022 § 11) ja keskusteltu pääluottamusmiesten kanssa. Esityksenä on se, että järjestöjen edustajat kutsutaan valtuuston ja hallituksen seminaareihin, jossa heillä on mahdollisuus nostaa henkilöstölle merkittäviä asioita tiedoksi ja yhteiseen keskusteluun. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa, että yhtymävaltuusto päättää: 

  • hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen
  • että järjestöjen edustajat kutsutaan hallituksen ja valtuuston seminaareihin ja heille mahdollistetaan puheenvuoro henkilöstölle tärkeiden asioiden esiin nostamiseksi 
  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

Käsittely:

Korjattiin asian otsikko muotoon: Vastaus valtuustoaloitteeseen/Henkilöstön edustus yhtymähallituksen kokouksissa.

Korjattiin päätösehdotuksesta ja listatekstistä ilmaisu "järjestöjen edustajat" muotoon henkilöstön edustajat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan teknisin korjauksin.

Perustelut

   

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

  • hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen 
  • että järjestöjen edustajat kutsutaan hallituksen ja valtuuston seminaareihin ja heille mahdollistetaan puheenvuoro henkilöstölle tärkeiden asioiden esiin nostamiseksi  
  • todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.