Yhtymävaltuusto, kokous 5.5.2022

§ 15 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

Ehdotus

Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Käsittely:

Kati Lepojärvi jätti alla kuvatun Sitoutumattomien valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:

"Monialaista hoitoa pitkittyneeseen COVID-19- tautiin sairastuneille myös perusterveydenhuollossa

Koronapandemia ei ole Suomessa eikä alueellamme hellittänyt. Samalla pitkittyneen koronan potilasmäärä on luonnollisesti kasvussa. Pitkittyneen COVID-19- taudin eli niin kutsutun longcovidin hoidon tulee Suomen hoitolinjausten mukaan olla monialaista ja vastata näin sairaudesta kärsivien potilaiden monipuolisiin hoidontarpeisiin yhdenmukaisesti ja laaja-alaisesti. HUSin longcovid-poliklinikka ei voi ottaa kaikkia oireilevia potilaaksi ja hoitovastuu säilyy myös poliklinikkahoidon aikana lähettävällä lääkärillä. 

Onkin tärkeää, että perusterveydenhuollossa voidaan tukea potilaita riittävästi longcovid-oireiden hoidossa.

Keusoten terveyskeskushenkilöstön mukaan longcovidin hoito on tällä hetkellä oireenmukaista. Hoitamalla yhtä oiretta kerrallaan ja oireita erikseen ja eri aikaan eri asiantuntijoiden toimesta hoidon yhdenmukaisuus kuitenkin vaarantuu ja potilaiden paraneminen vaarantuu/hidastuu. Jos asiantuntijat eivät keskustele hoidosta keskenään ja jos hoitava lääkäri jatkuvasti vaihtuu, ei potilaan oireenkuvan kokonaisuus ole selvillä ja potilas voi joutua ”taistelemaan” saadakseen apua oireisiinsa, oireiden mahdollisesti pahentuessa. Vaikeamuotoista longcovidia sairastavalle potilaalle tämä voi olla kohtuuttoman kuormittavaa. Yhteen oireeseen annettu hoito voi myös haitata toisen oireen hoitoa tai kärjistää muita elimistön oireita.

Pitkittynyt koronavirusinfektio on nimensä mukaisesti monille potilaille pitkä ja vaikea sairaus, jonka syitä ei vielä tunneta, ja josta paranemiseen ja kuntoutumiseen ei ole vielä selkeää hoitoa tai käypähoito-suosituksia. Siksi potilaat ovat oireidensa kanssa usein hyvin yksin ja ymmällään. 

Keusoten ja jatkossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen perusterveydenhuollon palveluissa tuleekin varmistaa, että longcovid-potilaille varmistetaan mahdollisuus monialaiseen ja laaja-alaiseen perusterveydenhuollon tukeen. 

Tämä tarkoittaa potilaan terveydentilan pitkäjaksoista tutkimista, hoitoa, kuntoutusta ja seurantaa potilaan hoitoketjusta vastaavan lääkärin toimesta, konsultoimalla erikoislääkäreitä sekä potilaan tarvitsemien tukipalvelujen tarjoamista viiveettä ja oikea-aikaisesti (Näitä voivat olla mm. fysioterapia-, mielenterveys- ja muut kuntoutuspalvelut). 

Longcovid-poliklinikalla ryhmäkuntoutus on todettu tehokkaaksi paranemista edistäväksi toimintamalliksi, mutta sitä voidaan tarjota vain muutamille potilaille kerrallaan. Tällaisia vertaisryhmiä onkin syytä perustaa myös Keusoten perusterveydenhuollon pariin. Se on resurssiviisas ratkaisu, jossa potilaat voivat saada vertaisiltaan tukea. "

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Yhtymähallitus 17.5.2022