Yhtymävaltuusto, kokous 5.5.2022

§ 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Packalén ja Leni Pispala. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 11.5.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.5.2022 alkaen.

Käsittely:

Pekka Packalenin tilalle päätettiin nimetä Ossi Vähäsarja.

Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ossi Vähäsarja ja Leni Pispala. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 11.5.2022 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.5.2022 alkaen.