Yhtymävaltuusto, kokous 5.5.2022

§ 6 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Hyvinkään valtuusto on 21.3.2022 valinnut Minna Laitilan tilalle varsinaiseksi jäseneksi Johanna Linnan (vas) ja varajäseneksi Olli Savelan (vas).

Ehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 29.4.2022 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Valtuusto merkitsee tiedoksi että hyvinkään valtuusto on 21.3.2022 valinnut Minna Laitilan tilalle varsinaiseksi jäseneksi Johanna Linnan (vas) ja varajäseneksi Olli Savelan (vas).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.