Yhtymävaltuusto, kokous 5.5.2022

§ 9 Henkilöstökertomus 2021

KEUDno-2020-1046

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Vuosi oli koronaepidemian vuoksi henkilöstölle poikkeuksellinen ja raskas. Palvelualueilla vaikutukset näkyivät eri tavoin. Joissakin työyksiköissä toimintaa koronaepidemian vuoksi jouduttiin supistamaan ja toisissa työmäärä lisääntyi. Henkilöstö siirtyi erilaisiin koronatehtäviin ja onnistuimme omalta osaltamme hidastamaan pandemian leviämistä. Keusote on nuori organisaatio ja kolme ensimmäistä toimintavuotta ovat koronatehtävien lisäksi sisältäneet paljon toiminnan kehittämistä ja samalla mahdollisia muutoksia henkilöstön työtehtäviin, toimipisteeseen tai tapaan tehdä työtä. Lisäksi korona mullisti kertaheitolla työelämän etätyökäytänteitä ja vahvisti digitaalisten palveluiden kehittämistä.  Yhdessä tekemisen voimaan luottaen olemme pystyneet takaamaan hyvän palvelun asiakkaillemme myös jatkuvien muutosten keskellä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän henkilöstökertomus tarjoaa tietoa kuntayhtymän henkilöstön tilasta vuonna 2021. Henkilöstökertomus valottaa omalta osaltaan, kuinka monialaisia ammattilaisia kuntayhtymän työntekijät ovat. Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstön määrästä, rakenteesta, vaihtuvuudesta sekä henkilöstön työhyvinvoinnista ja kehittämisestä sekä eri muuttujien muutoksesta vuosien 2020 ja 2021 välillä. Henkilöstökertomuksessa tuotettujen tietojen avulla on mahdollista myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisöjen ja johtamisen kehittymiseen. Kertomukseen on nostettu kehittämisehdotuksia seuraavalle vuodelle.

Henkilöstökertomus käsitellään yhteistyötoimikunnassa 30.3.2021.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi henkilöstökertomuksen 2021.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, erityisasiantuntija, matleena.ylitalo@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen 2021 tiedoksi.

Käsittely:

Henkilöstöjohtaja Monica Hostio piti henkilöstökertomuksesta asiaesittelyn.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.