Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Valtuustoaloitteet 2019

KEUDno-2019-1993

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hallintosäännön 139 §:n mukaan yhtymähallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymävaltuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

2018 VIREILLE TULLEET 

Yhtymävaltuusto 8.2.2018 § 3 

Heli Hallikaisen valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta nuorille sote -kuntayhtymän alueella

 • Yhtymähallitus lähetti 20.3.2018 § 26 aloitteen kuntayhtymän johtajan valmisteltavaksi.

 

 • Yhtymähallitus hyväksyi 29.5.2018 § 57 yksimielisesti Helinä Pertun kokouksessa tekemän esityksen, että aloite palautetaan uudelleenvalmisteluun siten, että tuodaan vaihtoehtoinen laskelma maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta 15 – 23 -vuotiaille nuorille sote-kuntayhtymän alueella.

 

 • Yhtymähallitus 9.4.2019 § 48 päätti esittää annetun selvityksen valtuustoaloitteesta valtuustolle hyväksyttäväksi Helinä Pertun esittämällä täydennyksellä, että kuntayhtymä tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille nuorille kolmen vuoden kokeiluna vuoden 2020 alusta lukien.

 

 • Yhtymävaltuusto 9.5.2019 § 10 hyväksyi aloitteen täydennyksellä, että kuntayhtymä tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille nuorille kolmen vuoden kokeiluna vuoden 2020 alusta lukien.

 

2019 VIREILLE TULLEET

Yhtymävaltuusto 7.3.2019 § 7 

Kokouksessa luovutettiin Heli Hallikaisen ja 23 valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Hyvinvointineuvolan (äitiys- ja lastenneuvolan) iltavastaanotosta:

 • Yhtymähallitus 7.5.2019 § 61 päätti hyväksyä iltavastaanottoa puoltavan lausunnon vastauksenaan esitettyyn valtuustoaloitteeseen ja lähetti lausunnon yhtymävaltuuston päätettäväksi

 

 • Yhtymävaltuusto 9.5.2019 § 11 hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

 

 • Yhtymähallitus 2.7.2019 § 100 päätti hyväksyä iltavastaanottoa puoltavan lausunnon vastauksenaan esitettyyn valtuustoaloitteeseen ja lähetti asian yhtymävaltuuston päätettäväksi.

 

 • Yhtymävaltuusto 19.09.2019 § 29 hyväksyi  yhtymähallituksen esityksen ja totesi valtuustoaloitteen loppunkäsitellyksi.

 

 

Valtuustoaloite Hyvinkään kaupungille 4.4.2017 Vaikeavammaisten vakitaksioikeus
 

 • Yhtymähallitus käsitteli aloitetta 7.5..2019 § 62 todeten, että kesän 2019 aikana valmistellaan loppuun Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen päätettäväksi sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet sekä kuljetuksia koskevat kriteerit ja periaatteet esim. kuljetuspalvelualueen ja matkoista perittävien omavastuuosuuksien suhteen. Tässä yhteydessä tuodaan päätöksentekoon myös ns. vakiotaksin käyttöoikeus ja sen myöntämisperiaatteet.
 • Yhtymävaltuusto 27.6.2019 § 18 merkitsi valtuustoaloitteen tilanteen tiedoksi.
 • Neuvostojen kuulemis-/keskustelutilaisuudet käynnissä. Vuoden vaihteessa he antavat viralliset lausunnot. Ohjeet tulevat hallituksen päätöksentekoon alkuvuodesta 2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymävaltuusto merkitsee aloitteet tiedoksi ja toteaa, että aloitteet maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta nuorille sekä neuvolan iltavastaanottotoiminnan käynnistämisestä ovat tulleet loppuunkäsitellyiksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee aloitteet tiedoksi ja toteaa, että aloitteet maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta nuorille sekä neuvolan iltavastaanottotoiminnan käynnistämisestä ovat tulleet loppuunkäsitellyiksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, palvelualueet