Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Tarkastuslautakunnan uuden jäsenen valinta

KEUDno-2019-1972

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Mika Vilén on ilmoittanut luopuvansa Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä. Pornaisten kunnanvaltuusto esittää 11.11.2019 § 78  Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän tarkastuslautakunnan uudeksi jäseneksi Mikael Miettistä.

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

  • se päättää myöntää eron Mika Vilénille
  • se valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

    

Ehdotus

 

Yhtymävaltuusto päättää

  • myöntää eron Mika Vilénille
  • valita uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan

Päätös

Myönnettiin ero Mika Vilénille.

Uudeksi tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Mikael Miettinen.

Tiedoksi

Asianosaiset, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja