Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Alueellinen hyvinvointisuunnitelma

KEUDno-2019-2066

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma määrittelee, mitä Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma kuvaa alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille. Hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on yksi Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän alueen hyvinvointisuunnitelman valmistelusta vastaa ulkoinen integraatiotiimi. Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän tulosyksiköiden ja päättäjien sekä alueen eri toimijoiden kanssa, mm. kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn vastaavat, yhdistykset ja järjestöt sekä kuntalaiset. Hyvinvointisuunnitelman raportointi tavoitteittain toteutuu tilinpäätöksen yhteydessä alueellisessa hyvinvointikertomuksessa ja osana kuntayhtymän strategiaa.

Nykytilan perusteella voi todeta, että keski-uusimaalainen voi keskimäärin hyvin. Kuntien välillä kuitenkin on eroja esimerkiksi toimeentulon niukkuudessa ja osallisuudessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta yhteisiä alueellisia haasteita ovat väestön liikkumattomuus, ylipainoisten ja diabeteksen (2 tyyppi) määrän kasvu, mielenterveyden häiriöt ja päihteiden käytön lisääntyminen. Näihin haasteisiin vastaa alueellinen hyvinvointisuunnitelma tavoitteillaan ja toimenpiteillään. Laajempana näkökulmana on ehkäistä ongelmia ennen niiden syntymistä.

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neljä (4) tavoitetta ovat:

 • Sähköisen omahoidon ja asioinnin lisääminen
 • Kansansairauksien ennaltaehkäisy
 • Hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen
 • Osallisuuden lisääminen

Alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa painotetaan näistä tavoitteista kansansairauksien ennaltaehkäisyä sekä hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamista siten, että sähköinen omahoito ja asiointi sekä osallisuus ovat em. tavoitteissa mukana. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat, että alueen asukkaiden:

 1. Sairastavuus vähenee 
 2. Liikunta lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa
 3. Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee
 4. Yksinäisyyden kokemus vähenee
 5. Sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy
 6. Mielenterveysongelmien määrä vähenee
 7. Päihteiden (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) käyttö vähenee

 

Jokaiselle tavoitteelle luodaan toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimijoiden vastuut ja aikataulut. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan ilmiötyöpajoja, joiden avulla tunnistetaan, määritellään ja identifioidaan ilmiöön (esim. yksinäisyys) liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut. Ensimmäinen ilmiötyöpaja järjestetään tammikuussa 2020. Jokaisen tavoitteen konkreettiset toimenpiteet pyritään kohdentamaan huomioiden erityisesti riskiryhmiin kuuluvat henkilöt (positiivinen kohdentaminen).

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä, että suunnitelman päivittämiseen palataan syksyllä 2020.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 ja päättää, että suunnitelman päivittämiseen palataan syksyllä 2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat