Yhtymävaltuusto, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö

KEUDno-2019-2091

Perustelut

Tarkastuslautakunta, 10.12.2019, § 62

Yhtymävaltuusto on päättänyt 14.12.2017, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan sopimuskaudelle 2017-2019 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy: ltä. Vuosien 2020-2022 hallinnon ja talouden tarkastus on optiona siten, että tilaaja päättää option käytöstä vuosittain. Sopimuksen mukaan option käyttäminen riippuu pääsääntöisesti sote- ja maakuntauudistuksesta. Sopimuskausi päättyy viimeistään 31.12.2023.

Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hakala

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että

  • KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuosi otetaan käyttöön koskien vuoden 2020 tarkastusta.
  • Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa, ja että päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.


Päätös

Esittelyä ennen tarkastuslautakunnan sihteeri Kirsi Sova poistui esteellisenä kokouksesta, ja tämän pykälän ajan sihteerinä toimi jäsen Jouni Maijala. Kuultiin asian esittely ja lautakunta päätti yksimielisesti olla esityksen kannalla.
Tämä pykälä tarkistettiin kokouksen aikana.

_____________________________________________________________________________________

Yhtymävaltuusto, 19.12.2019, § 52

 

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää, että

  • KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuosi otetaan käyttöön koskien vuoden 2020 tarkastusta.
  • Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri, talouspäälliköt