Yhtymävaltuusto, kokous 18.11.2021

§ 52 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

Ehdotus

Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Todettiin, ettei valtuustoaloitteita ollut.

 

Pykälän 52 jälkeen kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen esitteli koronatilannetta.