Yhtymävaltuusto, kokous 18.11.2021

§ 49 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Riina Mattila ja Jarkko Kippilä. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 24.11.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 25.11.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.