Yhtymävaltuusto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne

KEUDno-2020-7476

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hallintosäännön 110 §:n yhtymähallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo yhtymävaltuuston jäsenten tekemistä ja yhtymähallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.


2019 Vireille tulleet:


Valtuustoaloite Hyvinkään kaupungille 4.4.2017 
Vaikeavammaisten vakitaksioikeus 

  • Yhtymähallitus käsitteli aloitetta 7.5.2019 § 62 todeten, että kesän 2019 aikana valmistellaan loppuun Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen päätettäväksi sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet sekä kuljetuksia koskevat kriteerit ja periaatteet esim. kuljetuspalvelualueen ja matkoista perittävien omavastuuosuuksien suhteen. Tässä yhteydessä tuodaan päätöksentekoon myös ns. vakiotaksin käyttöoikeus ja sen myöntämisperiaatteet. 
  • Yhtymävaltuusto 27.6.2019 § 18 merkitsi valtuustoaloitteen tilanteen tiedoksi. 
  • Yhtymähallitus hyväksyi 16.6.2020 § 102 vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen ja liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet alkaen 1.8.2020.

 

Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 54
Aloite Omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien työssä selviytymistä edistävän koulutuksen järjestämisestä

  • Asia on valmisteilla ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelualueella.

 

2020 Vireille tulleet:


Yhtymävaltuusto 16.4.2020 § 6
Aloite Iäkkäiden ihmisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisestä

  • Asia on valmisteilla ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelualueella.

 

Yhtymävaltuusto 7.5.2020 § 15
Aloite Sote-lähipalveluiden turvaamisesta Keusoten alueella

  • Yhtymähallitus käsitteli 16.6.2020 § 99 Palveluverkkosuunnitelmaa 2020-2030 ja hyväksyi suunnitelman. Yhtymähallitus edelyttää, että palveluverkkosuunnitelmasta raportoidaan yhtymähallitukselle kerran vuodessa tilinpäätösraportin yhteydessä ja tiheämmän tuottavuusraportoinnin yhteydessä niiltä osin kuin suunnitelmalla on liitoskohtia tuottavuusohjelmaan. Lisäksi uusimuotoisten palvelujen kehittymistä ja toimivuutta sekä tilatarvetta arvioidaan keväällä 2022/2024/2026/2028 ja 2030.
  • Yhtymävaltuusto 22.9.2020 § 27 hyväksyi palveluverkkosuunnitelman.


Yhtymävaltuusto 22.9.2020 § 26
Aloite Kuntayhtymän hallinnon keventämisestä ja talouden kuntoon laittamisesta

  • Lausunto aloitteeseen käsitellään yhtymähallituksen 8.12.2020 kokouksessa.


 


 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää, että valtuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

      

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.