Yhtymävaltuusto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

Ehdotus

Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Todettiin, ettei uusia valtuustoaloitteita ole.