Yhtymävaltuusto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Satu Kontiainen ja Heli Hallikainen. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 28.12.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.