Yhtymävaltuusto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018-2022 päivitys

KEUDno-2020-6841

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Salinto, kehittämispäällikkö, sirpa.salinto@keusote.fi

Perustelut

Perustelut


Terveydenhuoltolaki 1326/2010 velvoittaa, että samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.


HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja Keski-Uudenmaan soten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018-2022 on hyväksytty HUSin yhtymävaltuustossa 7.12.2017 ja Keski-Uudenmaan sote valtuustossa 14.12.2017. Keski- Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma toimii ohjauksen välineenä palvelujärjestelmän kehittämisessä alueellisena kokonaisuutena erityisesti kuntien ja erikoissairaanhoidon yhdyspinnoissa. Järjestämissuunnitelmaan asetettuja keskeisiä tavoitteita on päivitetty vastaamaan tämän hetkistä tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018-2022 päivitetyn asiakirjan liitteen mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan niin, että asiakirjaan tehdään kokouksessa esiin nostetut tekniset korjaukset.

Perustelut

    

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018-2022 päivitetyn asiakirjan liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti Ritva Poikelan esittämän ja Auli Herttuaisen sekä Heli Hallikaisen kannattaman ponnen:

Yhtymävaltuusto edellyttää, että Keusoten yhteisissä sote-suunnitelmissa ja toiminnassa tulee näkyä myös sosiaalihuollon ja siihen pohjautuvien erityislakien näkökulma ja niiden edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet. Valmistelussa tulee myös kiinnittää huomio siihen, että oikeat asiat ovat oikeissa suunnitelmissa ja välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä suunnitelmien teossa.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat