Yhtymävaltuusto, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Yhtymävaltuuston vaalilautakunnan nimeäminen

KEUDno-2021-14050

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hallintosäännön 103 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustollevaltuustolle, että yhtymävaltuusto

  • valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
  • valitsee vaalilautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
  • päättää, että lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä.

 

Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää 

  • valita toimikaudekseen vaalilautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet;
  • valita vaalilautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, että;
  • lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä.

Vaali toimitetaan ehdollisena niin,​ että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi,​ mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-​arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.

Käsittely:

Puheenjohtaja totesi, että koska vaalilautakunnan kokoonpanosta ei ole kokouksen kuluessa tehty ehdotusta, jätettäneen asia yksimielisesti pöydälle.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.